پیام فرستادن
ANHUI SOCOOL REFRIGERATION CO., LTD.
محصولات
نمایش یخچال باز کنید
یخچال Display Deli
چند نمایشگر یخچال
یخچال فریزر درب شیشه ای
یخچال و فریزر درب شیشه ای رو به بالا
فریزر جزیره سوپر مارکت
مورد نمایش نانوایی یخچال
فریزر نمایشگر تجاری
کولر نمایشگر تجاری
یخچال نمایشگر سوپرمارکت
کابینت نمایش یخچال دار
ذخیره سازی سرد